LEREN EN TRAINEN : TRAININGEN IN DRENTHE

Maak gebruik van het cursusaanbod

Hieronder vindt u een overzicht van het cursusaanbod voor senioren in Drenthe. Een aantal cursussen wordt aangeboden door het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD), op de website www.veiligbereikbaardrenthe.nl. Het VVBD wil hiermee ouderen helpen om zo lang mogelijk veilig mobiel te blijven.

(Elektrische) fiets: groot aanbod

Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond bieden in Drenthe verschillende cursussen, fietsinformatiedagen en e-bikepraktijkdagen aan. Meer informatie staat op:

Als u een nieuwe e-bike koopt, kunt u ook aan de verkoper vragen waar en wanneer een cursus plaatsvindt.

Scootmobielcursussen: goed bezocht

Ook van Veilig Verkeer Nederland zijn de scootmobielcursussen, die vaak goed bezocht worden. U vindt het aanbod op:

Brommobiel en Canta: via de verkoper

Als u een brommobiel of Canta aanschaft, is het meestal mogelijk om via de verkoper een cursus te volgen. Biedt uw verkoper die mogelijkheid niet, vraag er dan naar bij uw gemeente.

Auto: vrijblijvende rijvaardigheidsrit

Het kan nooit kwaad om van tijd tot tijd uw rijvaardigheid te testen. Dat kan met een vrijwillige rijvaardigheidsrit, bijvoorbeeld de BROEM-ritten voor senioren. Een ervaren rij-instructeur rijdt in uw eigen auto met u mee en geeft u tips. Omdat er de afgelopen jaren veel in het verkeer veranderd is, wordt ook de theorie van de verkeersregels opgefrist. Daarnaast wordt gekeken naar uw reactie- en gezichtsvermogen. Ten slotte kunt u een gehoortest krijgen en leert u bewegingsoefeningen om de spieren te trainen die u in de auto gebruikt. Een rijvaardigheidsrit is geheel vrijwillig en vrijblijvend: u kunt er niet voor ‘zakken’ of ‘slagen’. Zo’n rit heeft dan ook geen gevolgen voor het behouden van uw rijbewijs.

Kijk voor meer informatie over BROEM-ritten op www.veiligbereikbaardrenthe.nl of vraag ernaar bij uw gemeente.