VERKEERSREGELS : DE WEG SAMEN DELEN

De weg samen delen met andere weggebruikers

Verkeersregels zijn er om alles zo duidelijk mogelijk te maken in het verkeer. Er zijn ook nieuwe verkeers-
situaties in dorpen en steden die juist minder duidelijk zijn. Het verschil tussen voetpad, fietspad en rijweg is onduidelijk. Daar zit een gedachte achter: daardoor gaan weggebruikers extra opletten en gebeuren er minder ongelukken.

Shared space

Het principe dat alle verkeersdeelnemers gebruik maken van dezelfde ruimte, heet ‘shared space’, gedeelde ruimte. Het Kerkplein in Assen is hier een voorbeeld van. Sommige mensen vóélen zich iets onveiliger, maar het ís er veiliger doordat er minder hard gereden en beter opgelet wordt. Het is belangrijk om oogcontact te maken met andere weggebruikers.

Kleinkinderen naar school brengen

Bij scholen is het vaak een drukte van belang als de school begint of uitgaat. Die drukte heeft hetzelfde voordeel als bij shared space: de weggebruikers letten extra op en zijn voorzichtiger. Brengt of haalt u de kleinkinderen met de auto, dan is het goed om te weten welke afspraken er zijn gemaakt. Vaak hebben scholen afspraken gemaakt met ouders over bijvoorbeeld de rijrichting en waar je wel en waar je niet mag stilstaan en parkeren.