MEER INFORMATIE

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ouderen in het verkeer, mogelijkheden, alternatieven, hulpmiddelen, cursussen en het effect van medicijngebruik? We hebben een aantal interessante websites, adressen en brochures voor u op een rijtje gezet:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Kunt u door een lichamelijke handicap geen gebruik maken van het openbaar vervoer, dan kunt u een beroep doen op een vervoersvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt dan bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een parkeerkaart voor gehandicapten of een vergoeding voor een scootmobiel. Informeer bij uw gemeente naar alle mogelijkheden.