OVER ‘GA WIJS OP WEG’

VERKEERS- EN VERVOERSBERAAD DRENTHE

De campagne ‘Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!’ is een initiatief van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD is een provinciaal overlegorgaan waarin de wegbeheerders (provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat) samen bepalen welke maatregelen ze moeten nemen voor een veilig bereikbaar Drenthe.