VERKEERSREGELS : LIJNEN OP DE WEG

Hoe zit dat met die nieuwe wegmarkering?

Steeds meer treft u nieuwe wegmarkeringen (lijnen) op de provinciale wegen in Drenthe,  Het doel hiervan is het creëren van een duidelijk wegbeeld. Hier leest u wat ze betekenen.

  • Een groene middenstreep
  • Een dubbele middenstreep en onderbroken zijstrepen
  • Geen middenstreep en onderbroken zijstrepen
     

Een groene middenstreep en doorgetrokken zijstrepen

De groene middenstreep geeft aan dat u op een autoweg rijdt, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven. Dat betekent dat u maximaal 100 km/uur mag rijden. De brede groene middenstreep maakt u extra alert op het gevaar van inhalen. Waar de witte strepen langs de groene ononderbroken zijn, mag u niet inhalen; u mag alleen inhalen op die plaatsen waar de witte strepen naast de groene streep onderbroken zijn. De doorgetrokken witte strepen aan de zijkant van de weg geven aan dat u van rechts en links geen verkeer hoeft te verwachten.

 EEN DUBBELE MIDDENSTREEP EN ONDERBROKEN ZIJSTREPEN

De markering betekent dat u maximaal 80 km/uur mag rijden tenzij verkeersborden een lagere snelheid aangeven. De dubbele onderbroken middenstreep geeft aan dat inhalen hier wel is toegestaan, maar dat u daarbij extra moet oppassen. De onderbroken strepen aan de zijkant van de weg geven aan dat andere weggebruikers de weg kunnen oprijden of oversteken.

GEEN MIDDENSTREEP EN ONDERBROKEN ZIJSTREPEN

Is er geen middenstreep en staat langs de weg een bord met 60 km/uur dan mag u maximaal 60 km/uur. Staat er geen snelheidsbord dan mag u 80 km/uur. Houd daarom goed de verkeersborden in de gaten, die blijven bepalend! De onderbroken zijstrepen laten de weg smaller lijken, zodat u langzamer gaat rijden. Het ontbreken van de middenstreep geeft aan dat u deze weg met alle weggebruikers deelt. Houd er rekening mee dat andere verkeersdeelnemers zoals fietsers, landbouwverkeer en automobilisten op deze weg mogen lopen, draaien, keren, in- en uitstappen en oversteken. Pas uw snelheid hierop aan.