VERKEERSREGELS : RIJBEWIJS VERLENGEN

Verlengen rijbewijs na uw 65e

De auto is voor ouderen in Drenthe een van de meest gebruikte vervoersmiddelen. Om van uw auto gebruik te mogen maken, heeft u uiteraard een rijbewijs nodig. Na uw 65e gaat het verlengen van het rijbewijs anders dan u gewend bent.

Een autorijbewijs is standaard tien jaar geldig. Oudere weggebruikers moeten vaker het rijbewijs vernieuwen en zich regelmatig medisch laten testen. Wanneer?

  • Jonger dan 65 jaar: bij verlenging van het rijbewijs is dit 10 jaar geldig. De medische keuring is niet nodig.
  • Tussen 65 en 70 jaar: het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar. Een medische keuring is niet nodig.
  • Tussen 70 en 75 jaar: het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Er hoeft alleen medisch gekeurd te worden als het oude rijbewijs verloopt op de 75ste verjaardag of daarna.
  • 75 jaar of ouder: het rijbewijs is 5 jaar geldig en een medische keuring is verplicht.

Vijf stappen naar uw nieuwe rijbewijs

Als u medisch gekeurd moet worden om uw rijbewijs te verlengen, neemt u vijf eenvoudige stappen.

  • Stap 1: naar het gemeentehuis
  • Stap 2: bel uw huisarts
  • Stap 3: naar het CBR sturen
  • Stap 4: u krijgt de uitslag
  • Stap 5: verleng uw rijbewijs

Stap 1: naar het gemeentehuis

Op het gemeentehuis koopt u allereerst een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. Ten tweede koopt u op het gemeentehuis een ‘Eigen verklaring’. Dit is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid, zoals uw bloeddruk en of u een oogoperatie heeft gehad. U kunt deze verklaring ook kopen bij een rijschool of het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Vul de verklaring naar waarheid in.

Stap 2: bel uw huisarts

Neem voor de medische keuring contact op met uw huisarts. Om de vertrouwensband niet te verstoren, keuren de meeste artsen geen eigen patiënten. Zij zullen u doorverwijzen naar een onafhankelijke collega. Neem de ingevulde ‘Eigen verklaring’ mee naar de keuringsarts. De arts heeft dit nodig om alle resultaten van de medische keuring op vast te leggen. Het gedeelte van de ‘Eigen verklaring’ dat door de keuringsarts wordt ingevuld, heet een ‘Geneeskundig verslag’. Bij de keuring beoordeelt de arts uw lichamelijke en geestelijke conditie. De arts zal ook uw bloeddruk meten, uw urine controleren op een mogelijke suikerziekte en testen hoe goed u nog (met bril) kunt zien. Wanneer de arts het gevoel heeft dat er aanvullend onderzoek nodig is, verwijst hij u door naar een specialist. Soms is een rijtest in de praktijk nodig.

Stap 3: naar het CBR sturen

U heeft nu een ingevulde ‘Eigen verklaring’ met daaraan gekoppeld een ‘Geneeskundig verslag’ en een uittreksel uit het GBA. Deze drie documenten stuurt u op naar het CBR regio Noord, Postbus 40, 9400 AA Assen.

Stap 4: u krijgt de uitslag

Op basis van de ‘Eigen verklaring’ en het ‘Geneeskundig verslag’ beslist de medisch adviseur van het CBR of u nog auto kunt rijden. Als u een specialistisch onderzoek heeft gehad of een rijtest heeft gedaan, kijkt de medisch adviseur ook naar de resultaten daarvan. Wanneer de uitkomst positief is, ontvangt u een ‘Verklaring van geschiktheid’ (ook wel ‘Geneeskundige verklaring’ genoemd).

Stap 5: verleng uw rijbewijs

Met de ‘Verklaring van geschiktheid’ gaat u naar het gemeentehuis, waar u uw rijbewijs kunt laten verlengen.